Spelregels

Spelregels seizoen 2024:

 1. Een team bestaat uit 4 veldspelers en 1 keeper. Er mag onbeperkt worden gewisseld.
 2. Er wordt gepeeld met een normale bal en niet met een zogenaamde plofbal.
 3. Lichamelijk contact is in principe niet toegestaan (ter beoordeling van de scheidsrechter).
 4. Slidings zijn alleen toegestaan als er niemand in de buurt is.
 5. Spelhervattingen, nadat een bal over de boarding is verdwenen, gebeuren in de vorm van
  een ingooi vanuit de nek waarbij de speler met een voet de boarding dient te raken.
 6. Vasthouden aan de boarding is niet toegestaan.
 7. Bij iedere spelhervatting dient er 3 meter afstand te worden gehouden en deze moet
  binnen 5 seconden worden uitgevoerd.
 8. De keeper brengt de bal in het spel d.m.v. een uitworp. Deze hoeft niet onderhands te zijn.
 9. Uit geen enkele worp kan worden gescoord.
 10. Terugspelen op de keeper is toegestaan. De keeper mag de bal niet met de handen
  beroeren bij terugspelen met de voet. Terugspelen met het hoofd is toegestaan, zodat de
  keeper de bal in de handen mag pakken. Terugspelen via de boarding is toegestaan,
  waarna de keeper de bal niet in de handen mag pakken. Uit een ingooi mag de keeper de
  bal niet in de handen pakken.
 11. De keeper mag onbeperkt mee voetballen.
 12. Waar de bal het plafond raakt volgt een ingooi. Deze ingooi wordt toegekend aan het
  andere team dan het team dat de bal het laatst speelde of raakte. Deze ingooi wordt
  genomen op de plek aan de boarding die het dichtst is gelegen onder de plek waar de bal
  het plafond raakte.
 13. De bal mag nogmaals worden gespeeld, na een vrije trap, door dezelfde speler nadat de
  bal tegen de boarding werd gespeeld.
 14. Doelpunten kunnen worden gemaakt vanuit het hele veld.
 15. Lichte overtredingen binnen het doelgebied worden bestraft met een vrije trap op de
  stippellijn zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. Zware overtredingen binnen
  de stippel lijn worden bestraft met een shoot out.
 16. Alle vrije trappen zijn directe vrije trappen.
 17. Bij de aftrap moet men wachten op het fluitsignaal, bij andere spelhervattingen is dit niet
  nodig. De aftrap behoeft niet naar voren te worden gespeeld
 18. Een shoot out wordt vanuit de middencirkel genomen, alle andere spelers nemen plaats
  achter de middenlijn. De speler die de shoot out neemt heeft hiervoor maximaal 10
  seconden de tijd na het fluitsignaal van de scheidsrechter. Er mag alleen in voorwaartse
  richting naar het doel worden gedribbeld. De speler mag op het doel schieten of de keeper
  omspelen (indien de bal de keeper raakt en bal gaat verder richting doel, dan mag men
  doorgaan). Indien de bal de boarding raakt of de bal terug keert van de keeper is de shoot
  out over en wordt het spel hervat met een uitworp van de keeper.
  De keeper mag alleen binnen zijn doelgebied de bal met de handen aanraken. Indien de
  keeper de bal met opzet buiten zijn doelgebied met zijn handen aanraakt, volgt er opnieuw
  een shoot out plus 1 minuut tijdstraf voor de keeper. Is er geen opzet in het spel dan volgt
  er alleen een shoot out (dit ter beoordeling van de scheidsrechter).
 19. Tijdstraffen welke zijn opgelegd gedurende de wedstrijd, vervallen bij het eindsignaal van
  de wedstrijd. Tot de wedstrijd behoort een eventuele verlenging. Dit betekent dat een
  speler waarvan de straftijd bij het eindsignaal nog niet is verstreken, mag deelnemen aan
  een eventuele shoot out serie.
 20. Wissels vinden plaats aan de boarding. De wisselspeler mag het veld pas betreden als de
  andere speler het veld heeft verlaten.
 21. Er zijn tijdstraffen mogelijk van 1(gele kaart) minuut en 2(rechtstreeks rode kaart of na
  twee keer geel voor dezelfde speler de rode kaart) minuten. Indien wordt gescoord door de
  partij die in de meerderheid is wordt de straf opgeheven.(zie verder de zaalvoetbal
  regels).Na een rechtstreekse rode kaart volgt automatisch minimaal 1 wedstrijd schorsing
  voor de desbetreffende avond dit ter beoordeling van de toernooicommissie.
 22. Spugen op de sportvloer is verboden (tijdstraf 1 minuut)