Regels & Reglement

Spelregels seizoen 2020:

 1. Een team bestaat uit 4 veldspelers en 1 keeper. Er mag onbeperkt worden gewisseld.
 2. Er wordt gepeeld met een normale bal en niet met een zogenaamde plofbal.
 3. Lichamelijk contact is niet toegestaan (ter beoordeling van de scheidsrechter).
 4. Slidings zijn niet toegestaan.
 5. Spelhervattingen, nadat een bal over de boarding is verdwenen, gebeuren in de vorm van een intrap, de bal dient stil te liggen.
 6. Vasthouden aan de boarding is niet toegestaan.
 7. Bij iedere spelhervatting dient er 3 meter afstand te worden gehouden en deze moet binnen 5 seconden worden uitgevoerd.
 8. De keeper brengt de bal in het spel d.m.v. een ingooi. Deze hoeft niet onderhands te zijn.
 9. Uit geen enkele worp kan worden gescoord.
 10. Terugspelen op de keeper is toegestaan. De keeper mag de bal niet met de handen beroeren bij terugspelen met de voet. Terugspelen met het hoofd is toegestaan, zodat de keeper de bal in de handen mag pakken. Terugspelen via de boarding is toegestaan, waarna de keeper de bal niet in de handen mag pakken. Uit een intrap mag je niet rechtstreeks scoren.
 11. De keeper mag onbeperkt mee voetballen.
 12. Waar de bal het plafond raakt volgt een intrap. Deze intrap wordt toegekend aan het andere team dan het team dat de bal het laatst speelde of raakte. Deze intrap wordt genomen op de plek aan de boarding die het dichtst is gelegen onder de plek waar de bal het plafond raakte.
 13. De bal mag nogmaals worden gespeeld, na een vrije trap, door dezelfde speler nadat de bal tegen de boarding werd gespeeld.
 14. Doelpunten kunnen worden gemaakt vanuit het hele veld.
 15. Lichte overtredingen binnen het doelgebied worden bestraft met een vrije trap op de stippellijn zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding. Zware overtredingen binnen de stippel lijn worden bestraft met een shoot out.
 16. Alle vrije trappen zijn directe vrije trappen.
 17. Bij de aftrap moet men wachten op het fluitsignaal, bij andere spelhervattingen is dit niet nodig mits de scheidsrechter anders aangeeft.
  De aftrap behoeft niet naar voren te worden gespeeld.
 18. Een shoot out wordt vanuit de middencirkel genomen, alle andere spelers nemen plaats achter de middenlijn. De speler die de shoot out neemt heeft hiervoor maximaal 10 seconden de tijd na het fluitsignaal van de scheidsrechter. Er mag alleen in voorwaartse richting naar het doel worden gedribbeld. De speler mag op het doel schieten of de keeper omspelen (indien de bal de keeper raakt en bal gaat verder richting doel, dan mag men doorgaan). Indien de bal de boarding raakt of de bal terug keert van de keeper is de shoot out over en wordt het spel hervat met een uitworp van de keeper. De keeper mag alleen binnen zijn doelgebied de bal met de handen aanraken. Indien de keeper de bal met opzet buiten zijn doelgebied met zijn handen aanraakt, volgt er opnieuw een shoot out plus 1 minuut tijdstraf voor de keeper. Is er geen opzet in het spel dan volgt er alleen een shoot out (dit ter beoordeling van de scheidsrechter).
 19. Tijdstraffen welke zijn opgelegd gedurende de wedstrijd, vervallen bij het eindsignaal van de wedstrijd. Tot de wedstrijd behoort een eventuele verlenging. Dit betekent dat een speler waarvan de straftijd bij het eindsignaal nog niet is verstreken, mag deelnemen aan een eventuele shoot out serie.
 20. Wissels vinden plaats aan de boarding. De wisselspeler mag het veld pas betreden als de andere speler het veld heeft verlaten.
 21. Er zijn tijdstraffen mogelijk van 1(gele kaart) minuut en 2(rechtstreeks rode kaart of na twee keer geel voor dezelfde speler de rode kaart) minuten. Indien wordt gescoord door de partij die in de meerderheid is wordt de straf opgeheven.(zie verder de zaalvoetbal regels).Na een rechtstreekse rode kaart volgt automatisch minimaal 1 wedstrijd schorsing voor de desbetreffende avond dit ter beoordeling van de toernooicommissie.
 22. Spugen op de sportvloer is verboden (tijdstraf 1 minuut).

Toernooireglement 2020.

 1. Er wordt gespeeld volgens de regels van de KNVB, aangevuld met enkele regels van het indoorsoccer (zie spelregels)..
 2. Een speler mag per categorie slechts uitkomen voor één team.
 3. Het eerst genoemde team speelt van links naar rechts vanaf de tribune gezien en heeft de aftrap.
 4. Spelen beide teams in weinig verschillende tenues, dan speelt het eerst genoemde team met hesjes (reserve shirts).
 5. Bij gelijke stand in de poule beslist:

a. Doelsaldo.
b. Onderling resultaat.
c. Aantal gemaakte doelpunten.
d. Het nemen van drie shoot outs.

 1. Bij niet tijdig aanwezig zijn bij een wedstrijd, volgt een reglementaire nederlaag van 2-0.
 2. Bij niet voorziene omstandigheden beslist de toernooicommissie.
 3. Tegen bovenstaande regels en beslissingen van de toernooicommissie alsmede beslissingen van de scheidsrechters kan geen protest worden aangetekend.
 4. De organisatie draagt geen enkel risico voor wat betreft diefstal en beschadigingen van eigendommen.
 5. Sportschoenen met zwarte en/of aflatende zolen zijn verboden.
 6. Tijdens het toernooi is het voor deelnemers verboden om alcohol te nuttigen (uitsluiting volgt).
 7. Rookverbod geldt voor het gehele complex.